Hướng Dẫn Hoàn Tiền Trên Taobao & 1688

A. Hoàn tiền trên Taobao:

Bước 1: Chọn 退款/退货huong-dan-hoan-tien-taobao-01.pngBước 2: Chọn 仅退款
huong-dan-hoan-tien-taobao-02.pngBước 3:Nhập nội dunghuong-dan-hoan-tien-taobao-03.pngBước 4: Chọn 提交

B. Hoàn tiền trên 1688:

Bước 1: Kiểm tra tiền đã được Alipay chuyển vào tài khoản người bán chưa, nút cam cho thấy tiền vẫn chưa được chuyển đi. Qúy khách vui lòng chờ 15 ngày để hệ thống tự chuyển tiền cho bên bán ( dấu hiệu nhận biết không còn nút cam ) mới tiến hành các bước tiếp theo.huong-dan-hoan-tien-taobao-04.png
Bước 2: Sau 15 ngày hệ thống đã chuyển tiền cho bên bán (không còn nút cam). Chọn 申请售后.huong-dan-hoan-tien-taobao-05.png
Bước 3: Đánh dấu tick vào ô 全选.huong-dan-hoan-tien-taobao-06.png
Bước 4: Chọn 确定售后货品.huong-dan-hoan-tien-taobao-08.pngBước 5: Nhập nội dung.huong-dan-hoan-tien-taobao-07.pngBước 6: Chọn 立即提交申请.